A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Uravalmennus / uracoaching yksityishenkilöille ja yrityksille

Jokaisella on luontaisia vahvuuksia ja jokaiselle on unelmatyö olemassa 


Uravalmennus / uracoaching auttaa sinua, kun harkitset uutta työtä, haluat pohtia pidemmän tähtäimen uratavoitteitasi tai kun olet aktiivisessa työnhaussa. Se auttaa myös ollessasi rtisanomisuhan alla tai työttömänä. 

Työnhaussa onnistumisen tärkeät kulmakivet ovat oman osaamisen tunnistaminen, unelmatyön hahmottaminen sekä aktiiviset ja ajantasaiset työnhakutaidot. Oma aktiivisuus työnhakijana on myös hyvä asia. 

Aurinkoisen Polun uracoaching on henkilökohtaista yksilövalmennusta, jossa yhdessä keskustellen paneudutaan juuri sinun uratilanteeseesi. Sparraan ja coachaan sinua ura-asiassasi ja autan sinua työstämään sitä aktiivisesti eteenpäin. Coachauksen sisältö määriytyy aina sinun tarpeistasi käsin, ja usein käymmekin ensin lyhyen ennakkopuhelun tai -viestittelyn, jossa sovitaan tärkeimmmistä aiheista alustavasti. 

Tapaamisten kokonaismäärä sovitaan sen mukaan, millaisiin aiheisiin kaipaat tukea, yleisimmin tapaamisia on 1-3-5 krt. Käytännössä olen huomannut, että osaamisen tai unelmatyön tunnistaminen vaatii useamman keskustelukerran, ja vaikkapa CV:n kommentointi tai haastattelusparraus usein sujuu yhdellä kerralla. 

Pidän myös jonkin verran ryhmille suunnattuja työnhakuvalmennuksia, joissa käymme läpi erilaisia työnhakuun liittyviä aihepiirejä. Osa näistä ryhmistä järjestetään kohdennetusti tilaaja-asiakkaille, mutta voit myös ilmoittaa itsesi jonoon, jos haluaisit mukaan avoimeen ryhmään; voin perustaa ryhmän, kun porukkaa ilmoittautuu riittävästi. 

Enenevässä määrin asiakkaani haluavat myös solmia pidempiaikaisen uracoaching-suhteen, oman työtilanteensa ja urasuuntansa säännölliseksi tarkistamiseksi aika ajoin. Tutun coachin kanssa asioiden työstäminen koetaan helpoksi! 

Kaikki valmennustapaamiset järjestyvät kasvokkain pääkaupunkiseudulla ja muille paikkakunnille virtuaalisesti (puhelin, Skype, Zoom tms).  

  

Missä tilanteissa uravalmennukseen: 

Uravalmennuksen jälkeen:  

Vaikeuksia tunnistaa omaa osaamistasi

Et tiedä, millaiseen työhön haluaisit seuraavaksi

Et viihdy nykyisessä työssäsi

Työpaikalla on asioita, jotka vievät voimavarojasi, haluat siirtyä eteenpäin

Olet irtisanomisuhan alla tai sinut on irtisanottu

Haluat päivittää työnhakutaitojasi tämän päivän rekrytointeja vastaavaksi

Kaipaat "potkua" työnhakuusi, hakumotivaatio kadoksissa, itsetunto koetuksella

Et oikein usko itseesi ja osaamiseesi

Haluat asiantuntijan kommentteja CV:hesi, hakemukseesi tai LinkedIn-profiiliisi

Kaipaat keinoja löytää piilotyöpaikkoja

Haluat valmistautua työpaikka- tai videohaastatteluun

Olet luottavainen tulevaisuuteesi ja uskot itseesi osaajana!

Tunnistat osaamisesi ja vahvuutesi ja osaat puhua sekä kirjoittaa niistä

Tunnistat arvosi ja tiedät, miten haluat niiden toteutuvan työssäsi ja elämässäsi

Tiedät speksit juuri sinun unelmatyöllesi

Osaat aktiivisesti ja monipuolisesti etsiä töitä eri kanavista

Tunnistat uskomuksesi ja osaat kääntää ne eduksesi

CV:si ja hakemuksesi ovat priimakunnossa

Tiedät miten haluat tulla esille somessa työnhakijana

Sinulla on hissipuhe, jonka esität mielelläsi

Osaat valmistautua työ- ja videohaastatteluun ja tunnet itsesi vahvaksi niissä

Olet saanut purettua irtisanomisen tuomia tunteitasi


 Uravalmennus / uracoaching yrityksille 

Uravalmennuksella voidaan tukea työntekijöidenne tämänhetkistä työskentelyä tai nykyisestä työstä eteenpäin siirtymistä. 

Työntekijän nykyistä työskentelyä tukiessa voidaan coachin avulla keskittyä lyhyen ja pitkän tähtäimen urasuunnitteluun ja siten edesauttaa työntekijän uran etemistä ja työhön liittyvää kehittymistä. Tämäntyyppistä yksilöuracoachausta teen myös jatkuvana palveluna yrityksen henkilöstölle suunnattuna inhouse-coachingina.  

Uravalmennus / outplacement on hyvä tukimuoto irtisanottavien työntekijöiden urasiirtymän tukena ja edistämässä uudelleen työllistymistä. Uravalmennukset ovat aina yksilöä arvostavia, inhimillisiä ja voimaannuttavia kohtaamisia. Valmennuspakettien sisältö räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisesti. Outplacement-uravalmennusta voidaan toteuttaa yksilövalmennuksena tai ryhmälle. 

Isompiin toimeksiantoihin valmentajaverkostossani on uravalmentaja-ammattilaisia, joiden kanssa toimimme tarvittaessa yhdessä.