A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Elä rohkeasti omannäköistäsi elämää

Intohimoni on auttaa ihmisiä tuntemaan ia arvostamaan tseään yhä enemmän, näkemään omat vahvuutensa ja erinomaisuutensa, ja elämään rohkeammin aidosti omannäköistään elämää. Uskon vahvasti, että se on paras keino hyvinvoivaan ja onnelliseen elämään.  


Tunnistatko luontaiset vahvuutesi? 

Meillä kaikilla on luontaisia vahvuuksia - se on hyvä uutinen! Emme aina kuitenkaan vielä tunnista niitä itsessämme. Vahvuuksien tunnistaminen on todella tärkeää, kun mietit, millainen työ sopisi sinulle tai miten pärjäisit paremmin sinulle ajankohtaisissa ja tärkeissä asioissa. 

Omien vahvuuksien kehittäminen avaa meille mahdollisuuden tulla niissä todella erinomaisiksi! Heikkouksiimme keskittymällä tulemme niissä todennäköisesti keskinkertaisiksi, emmekä aina edes hyviksi. Luontaisissa vahvuuksissa kehittyminen ja niiden konkreettinen hyödyntäminen päivittäiselämässämme tuo meille onnistumisen kokemuksia, hyvinvointia ja onnellisuutta. 

Kuinka hyvin sinä tunnistat omat vahvuutesi? Vahvuudet eivät aina ole kovinkaan selkeitä itsellemme. Muut saattavat ne nähdä helpommin kuin itse! Omiin vahvuuksiin tutustuminen auttaa sinua toimimaan parhaana omana itsenäsi ja toimii kompassinasi, millä tavoilla saat asioita parhaiten aikaan. Vahvuuksiasi hyödyntämällä pääset helpommin tavoitteisiisi. 

VIA vahvuustesti perustuu positiivisen psykologian tutkimuksiin ja auttaa sinua tutustumaan vahvuuksiisi. Voit tehdä testin myös suomenkielisenä. Testi on maksuton. 

VIA testisi tulokset voidaan sisällyttää mukaan coachauskeskusteluihimme. Mietitään yhdessä, miten voisit ryhtyä toimimaan yhä enemmän omana itsenäsi, omia vahvuuksiasi hyödyntäen.  


Mitkä asiat innostavat sinua? 

Omannäköisen elämän rakentamisessa omilla motivaation kohteilla on tärkeä rooli. Kun tunnistat, mitkä asiat kiinnostavat ja innostavat sinua, sinun on helpompaa tietää, mihin suuntaan sinun tulisi edetä. 

Omien motivaation kohteittesi tunteminen auttaa sinua esim urapohdinnoissa, työnhaussa, piilevien toiveittesi tunnistamisessa, omaan elämääsi liittyvien asioiden suunnittelussa tai kun muuten vain haluat tutustua itseesi paremmin - ja kenties hieman tuunata elämääsi enemmän sinunnäköiseksi.

Lauri Järvilehdon Kutsumuskartta-harjoitus auttaa löytämään ja havainnoimaan sinua innostavia asioita. Otapa kynä ja paperia etsi itsellesi rauhallinen paikka, jossa pääset kiinni luovaan minääsi - ja anna mielikuvituksesi lentää! Voit yllättyä, mitä kaikkea alitajunnassasi piileekään, ja millaiset asiat ovat kenties jääneet itseltäsi liian vähälle huomiolle. 


Kuinka hyvin tärkeimmät arvosi toteutuvat elämässäsi?

Kolmas erittäin tärkeä asia itsetuntemuksessa ja omannäköisen elämän elämisessä ovat omat arvosi. Arvojen kyky toimia kompassina erilaisissa päätöksentekotilanteissa on huikea! Arvojen tunnistamisen avulla vaikeissakin tilanteissa on helpompaa kertoa oma mielipide ja tietää tarkalleen, mitä tilanteessa haluaa ja kannattaa tehdä. 

Merkityksellisyydestä puhutaan tänä päivänä paljon, ja tutkimusten mukaan merkityksellinen tekeminen vahvistaa tyytyväisyyttämme ja hyvinvointiamme. Tämä pätee myös työssä: mitä vahvemmin kokee omalla työllään olevan merkitystä, sitä tyytyväisempi ihminen on. Mutta mistä sen merkityksellisyyden sitten tunnistaa, jos se on vielä hämärän peitossa? Minun mielestäni omien arvojen kautta löytyy suora linkki itselle merkityksellisiin asioihin.

Omia arvoja pohtiessaan on tärkeää olla itselleen rehellinen. Ei ole tarkoitus valita itselleen arvoja, joita "kuuluisi" valita tai jotka ovat "yleisesti hyväksyttyjä". Anna siis itsellesi aikaa ja rehellisyyttä, kun ryhdyt miettimään, mitkä asiat ovat sinulle supertärkeitä. Millaisiin asioihin uskot, mitä ilman et voisi olla, mitä aidosti arvostat? 

Jos arvojesi pohdinta on sinulle ajankohtaista, voimme sisällyttää coaching prosessiiisi arvoharjoituksen, jonka avulla määrität omat arvosi ja mietit, miten haluaisit niiden toteutuvan omassa elämässäsi. Harjoituksen avulla voit myös konkretisoida itsellesi, mitä tarkoittaisi, kun arvosi toteutuisivat parhaalla mahdollisella tavalla työssäsi. 

Arvopohdinnat antavat hyvää osviittaa erilaisissa coachausaiheissa. Esim uravalinnoissa arvojen on usein hyvä olla keskustelussa mukana, samoin silloin, kun hakee elämäänsä uudenlaista tasapainoa uupumusvaiheen jälkeen, tai kun kaipaa itselleen enemmän selkärankaa oppia sanomaan "ei" silloin, kun sille olisi tarvetta. 

  

Ota yhteyttä, autan sinua tunnistamaan vahvuutesi ja motivaation kohteesi sekä löytämään arvojesi mukaisia tapoja toteuttaa elämääsi