A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Elä rohkeasti omannäköistäsi elämää

On hyvä oppia tuntemaan ja arvostamaan itseään, nähdä omat vahvuutensa ja erinomaisuutensa, ja pyrkiä elämään rohkeammin aidosti omannäköistä elämää


Tunnistatko luontaiset vahvuutesi? 

Meillä kaikilla on luontaisia vahvuuksia - se on hyvä uutinen! Emme aina kuitenkaan vielä tunnista niitä itsessämme. Vahvuuksien tunnistaminen on todella tärkeää, kun mietit, millainen työ sopisi sinulle tai miten onnistuisit nykyisessä työssäsi hyvin. 

Omien vahvuuksien kehittäminen avaa meille mahdollisuuden tulla niissä todella erinomaisiksi! Heikkouksiimme keskittymällä tulemme niissä todennäköisesti keskinkertaisiksi, emmekä aina edes hyviksi. Luontaisissa vahvuuksissa kehittyminen ja niiden konkreettinen hyödyntäminen päivittäiselämässämme tuo meille onnistumisen kokemuksia, hyvinvointia ja onnellisuutta. 

Kuinka hyvin sinä tunnistat omat vahvuutesi? Vahvuudet eivät aina ole kovinkaan selkeitä itsellemme. Muut saattavat ne nähdä helpommin kuin itse! Omiin vahvuuksiin tutustuminen auttaa sinua toimimaan parhaana omana itsenäsi ja toimii kompassinasi, millä tavoilla saat asioita parhaiten aikaan. Vahvuuksiasi hyödyntämällä pääset helpommin tavoitteisiisi. 

Kannustan sinua tutustumaan luontaisiin vahvuuksiisi! Yksi hyvä keino tähän on VIA vahvuustesti. Tämä testi perustuu pitkäaikaisiin positiivisen psykologian tutkimuksiin ja auttaa sinua tutustumaan vahvuuksiisi. Voit tehdä testin myös suomenkielisenä. Testi on maksuton. 

VIA testisi tulokset voidaan ottaa myös mukaan coachauskeskusteluihimme. Mietitään yhdessä, miten voisit ryhtyä toimimaan yhä enemmän omana itsenäsi, omia vahvuuksiasi hyödyntäen.  


Mitkä asiat innostavat sinua? 

Omannäköisen elämän rakentamisessa omilla motivaation kohteilla on tärkeä rooli. Kun tunnistat, mitkä asiat kiinnostavat ja innostavat sinua, sinun on helpompaa tietää, mihin suuntaan sinun tulisi edetä. 

Omien motivaation kohteittesi tunteminen auttaa sinua esim urapohdinnoissa, työnhaussa, piilevien toiveittesi tunnistamisessa, ajankäyttösi ja hyvinvointisi tasapainottamisessa tai kun muuten vain haluat tutustua itseesi paremmin - ja kenties hieman tuunata elämääsi enemmän sinunnäköiseksi.

Lauri Järvilehdon Kutsumuskartta-harjoitus auttaa sinua löytämään ja havainnoimaan sinua innostavia asioita. Otapa kynä ja paperia, ja etsi itsellesi rauhallinen paikka, jossa pääset kiinni luovaan minääsi - ja anna mielikuvituksesi lentää! Voit yllättyä, mitä kaikkea alitajunnassasi piileekään, ja millaiset asiat ovat kenties jääneet itseltäsi liian vähälle huomiolle. Kutsumuskartasta saat itsellesi hyvän kartan tämänhetkisen elämäsi tarkasteluun sekä tulevaisuutesi suunnitteluun.  


Kuinka hyvin tärkeimmät arvosi toteutuvat elämässäsi?

Kolmas erittäin tärkeä asia itsetuntemuksessa ja omannäköisen elämän rakentamisessa ovat omat arvosi. Arvojen kyky toimia kompassina erilaisissa päätöksentekotilanteissa on huikea! Arvojen tunnistamisen avulla vaikeissakin tilanteissa on helpompaa kertoa oma mielipide ja tietää tarkalleen, mitä tilanteessa haluaa ja kannattaa tehdä. 

Merkityksellisyydestä puhutaan tänä päivänä paljon, ja tutkimusten mukaan merkityksellinen tekeminen vahvistaa tyytyväisyyttämme ja hyvinvointiamme. Tämä pätee myös työssä: mitä vahvemmin kokee omalla työllään olevan merkitystä, sitä tyytyväisempi ihminen on. Mutta mistä sen merkityksellisyyden sitten tunnistaa, jos se on vielä hämärän peitossa? Minun mielestäni omien arvojen kautta löytyy suora linkki itselle merkityksellisiin asioihin.

Kun pohdit omia arvojasi, on tärkeää, että olet rehellinen itsellesi. Ei ole tarkoitus, että valitset itsellesi arvoja, joita "kuuluisi" valita tai jotka ovat "yleisesti hyväksyttyjä". Anna siis itsellesi aikaa ja rehellisyyttä, kun ryhdyt miettimään, mitkä asiat ovat sinulle supertärkeitä. Millaisiin asioihin uskot, mitä ilman et voisi olla, mitä aidosti arvostat? 

Voimme sisällyttää arvot coaching prosessiiisi. Tuen sinua määrittämään omat arvosi ja miettimään, miten haluaisit niiden toteutuvan omassa elämässäsi. Tärkeää on myös, että konkretisoit itsellesi, mitä tarkoittaa, kun arvosi toteutuisivat parhaalla mahdollisella tavalla työssäsi. 

Arvopohdinnat antavat hyvää tukea erilaisiin tilanteisiin. Esim uravalinnoissa arvojen on hyvä olla mukana, samoin silloin, kun hakee elämäänsä uudenlaista tasapainoa vaikkapa uupumusvaiheen jälkeen, tai kun kaipaa itselleen enemmän selkärankaa oppia sanomaan "ei" silloin, kun sille olisi tarvetta. 

  

Ota yhteyttä, autan sinua tunnistamaan vahvuutesi ja motivaation kohteesi sekä löytämään arvojesi mukaisia tapoja toteuttaa työelämääsi