A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Elä rohkeasti omannäköistäsi elämää

On hyvä oppia tuntemaan ja arvostamaan itseään, nähdä omat vahvuutensa ja erinomaisuutensa, ja pyrkiä elämään rohkeammin aidosti omannäköistä elämää


Tunnistatko luontaiset vahvuutesi? 

Hyvä uutinen: meillä kaikilla on luontaisia vahvuuksia! Emme aina kuitenkaan itse vielä tunnista niitä. Vahvuuksiesi tunnistaminen on todella tärkeää, kun mietit, millainen työ sopisi sinulle tai miten onnistuisit nykyisessä työssäsi hyvin. 

Omien vahvuuksien kehittäminen avaa mahdollisuuden tulla niissä todella erinomaiseksi! Mutta liiankin usein mieli huomaa vain omat heikkoudet ja kehottaa kehittämään niitä. Heikkouksiaan kehittämällä niissä todennäköisesti tulee keskinkertaiseksi, ei kovinkaan hyväksi. Luontaisissa vahvuuksissa kehittyminen ja niiden konkreettinen hyödyntäminen antaisi paljon enemmän.  

Kuinka hyvin sinä tunnistat omat vahvuutesi? Muut saattavat ne nähdä helpommin kuin itse! Luontaiset vahvuutesi ovat osa sinua - niihin tutustuminen auttaa sinua toimimaan parhaana omana itsenäsi ja kertoo, millä tavoilla saat asioita parhaiten aikaan. Vahvuuksiasi hyödyntämällä pääset helpommin tavoitteisiisi. 

Kannustan sinua tutustumaan luontaisiin vahvuuksiisi! Yksi hyvä keino tähän on VIA vahvuustesti. Tämä testi perustuu pitkäaikaisiin positiivisen psykologian tutkimuksiin ja auttaa sinua tunnistamaan ja tutustumaan vahvuuksiisi. Voit tehdä testin omalla äidinkieleläsi, myös suomenkielisenä. Testi on maksuton. 

VIA testisi tulokset voit ottaa myös mukaasi coachauskeskusteluihimme. Mietitään yhdessä, miten voisit ryhtyä toimimaan yhä enemmän omana itsenäsi, omia vahvuuksiasi hyödyntäen.  


Mitkä asiat innostavat sinua? 

Omannäköisen elämän rakentamisessa omilla motivaation kohteilla on tärkeä rooli. Kun tunnistat, mitkä asiat kiinnostavat ja innostavat sinua, sinun on helpompaa tietää, mihin suuntaan sinun kannattaisi  edetä. 

Omien motivaation kohteittesi tunteminen auttaa sinua esim urapohdinnoissa, työnhaussa, piilevien toiveittesi tunnistamisessa, ajankäyttösi ja hyvinvointisi tasapainottamisessa tai kun muuten vain haluat tutustua itseesi paremmin - ja kenties hieman tuunata elämääsi enemmän sinunnäköiseksi.

Kun haluat selvittää, mistä kaikesta sinä tykkäät ja innostut, Lauri Järvilehdon Kutsumuskartta-harjoitus auttaa sinua löytämään ja havainnoimaan sinua innostavia asioita. Otapa kynä ja paperia, ja etsi itsellesi rauhallinen paikka, jossa pääset kiinni luovaan minääsi - ja anna mielikuvituksesi lentää! Voit yllättyä, mitä kaikkea alitajunnassasi piileekään, ja millaiset asiat ovat kenties jääneet itseltäsi liian vähälle huomiolle. Kutsumuskartasta saat itsellesi hyvän kartan tämänhetkisen elämäsi tarkasteluun sekä tulevaisuutesi suunnitteluun.  


Kuinka hyvin tärkeimmät arvosi toteutuvat elämässäsi?

Kolmas erittäin tärkeä tekijä itsetuntemuksessa ja omannäköisen elämän rakentamisessa ovat sinun arvosi. Arvojen kyky toimia kompassina erilaisissa päätöksentekotilanteissa on huikea! Arvojen tunnistamisen avulla vaikeissakin tilanteissa on helpompaa kertoa oma mielipide ja tietää tarkalleen, mitä tilanteessa haluaa ja kannattaa tehdä. 

Merkityksellisyydestä puhutaan tänä päivänä paljon, ja tutkimusten mukaan merkityksellinen tekeminen vahvistaa ihmisten tyytyväisyyttä ja hyvinvointia. Tämä pätee myös työssä: mitä vahvemmin koet, että omalla työlläsi on merkitystä, sitä tyytyväisempi olet. Mutta mistä sen merkityksellisyyden sitten tunnistaa? Minun mielestäni omien arvojen kautta löytyy suora linkki itselle merkityksellisiin asioihin.

Kun pohdit omia arvojasi, on tärkeää, että olet rehellinen itsellesi. Ei ole tarkoitus, että valitset itsellesi arvoja, joita "kuuluisi" valita tai jotka ovat "yleisesti hyväksyttyjä". Anna siis itsellesi aikaa ja rehellisyyttä, kun ryhdyt miettimään, mitkä asiat ovat sinulle supertärkeitä. Millaisiin asioihin uskot, mitä ilman et voisi olla, mitä aidosti arvostat? 

Voimme sisällyttää arvopohdinnat coaching prosessiiisi. Autan sinua tunnistamaan omat arvosi ja miettimään, miten haluaisit niiden toteutuvan omassa elämässäsi. Tärkeää on myös, että mietit konkretiatasolle saakka, mitä tarkoittaa, kun arvosi toteutuisivat parhaalla mahdollisella tavalla. 

Arvopohdinnat antavat hyvää tukea monenlaisiin tilanteisiin. Esim työnhaussa arvot auttavat tunnistamaan sinulle sopivan organisaatiokulttuurin. Arvoista on myös apua silloin, kun etsit elämääsi uudenlaista tasapainoa vaikkapa uupumusvaiheen jälkeen, tai kun kaipaat itsellesi enemmän selkärankaa oppia sanomaan "ei" silloin, kun sille olisi tarvetta. 

  

Ota yhteyttä, autan sinua tunnistamaan vahvuutesi ja innostuksen kohteesi sekä löytämään arvojesi mukaisia tapoja toteuttaa elämääsi