A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Merja Uschanoff

Haluan auttaa ihmisiä löytämään sisäisen tähtensä ja etenemään kohti unelmiaan


Millainen coach olen:

Haluan tukea ihmisiä, jotka ovat muutostilanteessa ja kaipaavat sparrausta edetäkseen siinä. Kyseessä voi olla työelämään liittyvä muutos tai henkilökohtaisen elämän muutos. Kun keskustellen kohtaamme aidolla inhimillisellä tasolla, pystymme puhumaan oikeista asioista, joita muutokseen henkilön kohdalla liittyy. Silloin muutoksen käsittely ja siinä eteneminen mahdollistuu. 

Uskon, että ihmisessä on jo kaikki se viisaus ja vastaukset, joita hän etsii. Coachingin avulla ne voidaan saada esiin. Uskon myös, että jokaisella ihmisellä on vahvuuksia ja osaamista. Omiin vahvuuksiin keskittymällä ja niissä kehittymällä, jokaisella on mahdollisuus loistaa! Ihmisen toimiessa omien vahvuuksiensa ja voimavarojensa kautta aitona omana itsenään, hän pärjää hyvin työssään ja henkilökohtaisessa elämässään. 

Coachina olen inhimillinen, läsnäoleva, hyväksyvä, positiivinen ja kannustava. Minua on kiitetty kyvyistäni kannustaa ja arvostaa ihmisiä, monet ovat kertoneet saaneensa tapaamisistamme paljon lisää tietoa, energiaa, rohkeutta, uskoa omaan itseensä sekä tavoitteensa toteutumiseen. 

Omat arvoni ovat rakkaus, arvostus, vapaus ja terveys, joita haluan omassa työssäni välittää asiakkailleni: kohtelemalla heitä ystävällisesti, arvostamalla heidän tietämystään omasta elämästään, antamalla heille vapauden päättää miten etenevät omassa coaching-tavoitteessaan ja kannustamalla heitä pitämään huolen itsestään. 

Taustani:

Olen toiminut johtamistehtävissä parikymmentä vuotta, ja esimiehenä toteutan valmentavaa ja arvostavaa johtajuutta. Arvostan työntekijöiden osaamista ja luontaisia vahvuuksia, ja haluan antaa heidän loistaa. Coach-työssäni olen erikoistunut uravalmennukseen ja työelämäcoachaukseen. Autan ihmisiä monenlaisissa uratilanteissa, ja mielestäni jokaisen kannattaa ja on mahdollista pyrkiä työhön, josta nauttii. Työntekijöitä ja esimiehiä autan löytämään oman tapansa tehdä omaa työtään, ja toiveenani on lisätä valmentavaa johtajuutta ja itseohjautuvuutta yrityksiin ja siten tuottaa hyvinvointia työelämään. 

Koulutukseltani olen KTM Helsingin Kauppakorkeakoulusta, jossa opiskelin organisaatioita ja johtamista. Coachingissa minulla on International Coach Federationin (ICF) hyväksymät ammattitutkinnot MB Life Coach ja Certified Business Coach Master. Minulla on myös henkilökohtainen ICF:n Professional Certified Coach (PCC) -sertifiointi. Parhaillaan opiskelen positiivista psykologiaa. 

Henkilökohtaisessa elämässäni olen kohdannut sekä menetyksiä että onnen hetkiä - kuten elämässä usein käy. Eniten minua on ihmisenä kasvattanut puolisoni kuolema nuorella iällä, sekä sitä seuranneen uusperheemme nuorten kasvaminen. Työelämässä kasvattavimpia kohtia ovat olleet erilaisten muutosten johtaminen sekä omien tiimiläisteni irtisanominen. 

Elämänkokemuksieni myötä luotan pystyväni ihmisenä ja coachina kohtaamaan ja hyväksymään asiakkaiden erilaisia elämän- ja työtilanteita.

Tyytyväinen asiakas:

Työssäni aurinkoisimpia hetkiä ovat, kun asiakas oivaltaa omat hyvät puolensa ja ymmärtää olevansa tosi hyvä tyyppi! Vahvuutensa löytänyt, itseensä luottava ja itsensä hyväksyvä ihminen on valtavan voimaantunut ja säteilee hyvää energiaa. Tavoitteiden saavuttaminen muuttuu hänelle mahdolliseksi ja helpommaksi. Motivaatio nousee silmissä!  

Työni onnistumisen tärkein mittari minulle on, kun asiakas on tyytyväinen ja ryhtyy rohkeasti ja positiivisin mielin etenemään kohti tavoitettaan. Silloin on saavutettu oikeita asioita!


Yhteistyökumppanini ja valmentajaverkostoni:

Minulla on laajat verkostot ja teen paljon yhteistyötä erilaisten kumppaneiden kanssa. Valmentajaverkostossani löytyy mm. useita uravalmentajia ja business coacheja, työhyvinvointiosaajia, mindfulness-valmentajia, työyhteisösovittelija sekä esimiesvalmentajia. Jos kaipaat tukea muihin asioihin kuin missä itse pystyn auttamaan, mielelläni järjestän sinulle verkostoistani sinulle sopivan tekijän.