A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Merja Uschanoff

Haluan auttaa ihmisiä löytämään aidon itsensä ja etenemään kohti unelmiaan


Millainen coach olen

Haluan tukea ihmisiä, jotka ovat muutostilanteessa ja kaipaavat sparrausta edetäkseen siinä. Kyseessä voi olla työelämään liittyvä muutos tai henkilökohtaisen elämän muutos. Kun keskustellen kohtaamme aidolla inhimillisellä tasolla, pystymme puhumaan avoimesti asioista, joita muutokseen henkilön kohdalla liittyy. Silloin hänelle avautuu mahdollisuus saada haluttu muutos aikaan. .

Uskon, että ihmisessä on jo kaikki se viisaus ja vastaukset, joita hän etsii. Coachingin avulla ne voidaan saada esiin. Uskon myös, että jokaisella ihmisellä on vahvuuksia ja osaamista. Omiin luontaisiin vahvuuksiin keskittymällä ja niissä kehittymällä, jokaisella on mahdollisuus loistaa! Ihmisen toimiessa omien vahvuuksiensa ja voimavarojensa kautta aitona omana itsenään, hän pärjää hyvin työssään ja henkilökohtaisessa elämässään.

Coachina olen inhimillinen, läsnäoleva, hyväksyvä ja positiivinen - samalla sopivan jämäkkä ja lempeän haastava. Minua on kiitetty kyvyistäni kannustaa ja arvostaa ihmisiä, monet ovat kertoneet saaneensa tapaamisistamme paljon lisää ideoita, uusia näkökulmia, energiaa, rohkeutta, uskoa omaan itseensä sekä tavoitteensa toteuttamiseen.  

Omat tärkeimmät arvoni ovat rakkaus, tasa-arvo, vapaus ja terveys, joita haluan työssäni välittää asiakkailleni: kohtelemalla ystävällisesti, arvostamalla samanarvoisena asemasta ja tittelistä riippumatta, antamalla vapauden päättää miten edetä coaching-tavoitteessa ja kannustamalla pitämään huolen omasta itsestä. Minun kanssani tulet nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi juuri sellaisena kuin olet.

Miten minusta tuli coach

Olen aiemmin työskennellyt HR-painotteisissa johtamistehtävissä parikymmentä vuotta, ja esihenkilönä toteuttanut valmentavaa ja osallistavaa johtajuutta, ja vienyt läpi monenlaisia yrityselämän muutostilanteita. Pidin esihenkilötyöstä paljon, ihmisten johtaminen oli ihanaa! Arvostin työntekijöiden osaamista ja luontaisia vahvuuksia, ja halusin antaa heidän loistaa, kehittyä ja onnistua. Vaikeitakin muutoksia johtaessani pyrin aina pitämään kiinni näistä periaatteistani. 

Osallistuessani ensimmäiseen coach-koulutukseeni, oivalsin, että rakastan ihmisten sparrailua ja haluan tehdä coachausta päätyökseni. Irtisanouduin pitkäaikaisesta palkkatyöstäni ja perustin v 2013 oman yritykseni Aurinkoisen Polun. Tämä polku on vienyt minua yhä enemmän kohti omannäköistäni elämää, ja nautin suuresti tästä työstäni! Koen työssäni vahvaa merkityksellisyyttä voidessani auttaa ihmisiä uskomaan itseensä ja toteuttamaan unelmiaan todeksi. Toivon myös omalta osaltani vaikuttavani työelämän kehittymisessä yhä enemmän inhimilliseen ja ihmisiä arvostavaan suuntaan.

Koulutukseltani olen KTM Helsingin Kauppakorkeakoulusta (nyk. Aalto yliopisto), jossa opiskelin organisaatioita ja johtamista. Coachingissa minulla on International Coach Federationin (ICF) akkreditoimia tutkintoja, mm. MB Life Coach ja Certified Business Coach Master. Minulla on myös henkilökohtainen ICF:n Professional Certified Coach (PCC) -sertifiointi. Olen syventänyt osaamistani monenlaisin eri koulutuksin, mm. NLP Master Practitioner sekä Positive Psychology Practitioner.

Henkilökohtaisessa elämässäni olen kohdannut sekä menetyksiä että onnen hetkiä - kuten elämässä usein käy. Eniten minua on ihmisenä kasvattanut puolisoni kuolema nuorella iällä, sekä siitä seuranneen uusperheemme monenlaiset vaiheet. Työelämässä kasvattavimpia kohtia ovat olleet erilaisten muutosten johtaminen ja niissä onnistuminen, sekä omien tiimiläisteni irtisanominen, ja näiden lisäksi oman urani moninaiset pohdinnat ja siihen liittyvät arvopohjaiset valinnat. 

Elämänkokemusteni myötä luotan pystyväni ihmisenä ja coachina kohtaamaan ja hyväksymään asiakkaiden erilaisia elämän- ja työtilanteita. 

Tyytyväinen asiakas

Työni tärkein mittari on asiakas. Aurinkoisimpia hetkiä on, kun asiakas oivaltaa omat hyvät puolensa ja ymmärtää olevansa tosi hyvä tyyppi! Vahvuutensa löytänyt, itseensä luottava ja itsensä hyväksyvä ihminen on valtavan voimaantunut ja säteilee hyvää energiaa. Tavoitteiden saavuttaminen muuttuu mahdolliseksi ja helpommaksi. Motivaatio nousee silmissä. 

Parhaita hetkiä työssäni on, kun asiakas on voimaantunut ja ryhtyy rohkeasti ja positiivisin mielin etenemään kohti tavoitettaan ja toteuttamaan unelmiaan. Silloin on saavutettu oikeita asioita!