A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Asiakkaideni palautteita


Kävin uravalmennuksessasi pari vuotta sitten ja vaikka silloinkin jo kiittelin kovasti, niin haluan vielä kerran sanoa paljon, paljon kiitoksia valmennuksesta! Tuntuu että ennen sitä olin vain töissä - ja sen jälkeen minulle on syntynyt ura. Olen edennyt pohjoismaisiin johtoryhmiin ja nyt siirryn ulkomaille töihin. Ulkomailla asuminen on aina ollut unelmani, nyt se toteutuu ja uskon vahvasti sinulla olleen merkittävä vaikutus siihen, että sain vietyä polkuni tähän suuntaan. Kiitos siis itseluottamuksen ja -tuntemuksen parantamisesta sekä siitä, että opin tunnistamaan vahvuuteni ja tuomaan ne rohkeasti esiin.

     - Anne, Nordic Quality Manager

Olin Merjan valmennuksessa, kun oma urani oli käännekohdassa. Merjan valmennus sopi minulle täydellisesti. Merja osaa tunnistaa ja sanoittaa vahvuuksia ja poimia timantteja sieltäkin, missä niitä ei itse vielä näe. Merjan valmennus oli sopivan jämäkkää, sillä oli selkeä suunta ja se oli tosi kannustavaa ja voimaannuttavaa. Valmennuksessa yhdistettiin sopivasti isoja tulevaisuuden visioita ja konkreettisia seuraavia steppejä. Merjan kanssa mikään ei ole mahdotonta! Suosittelen Merjaa lämpimästi valmentajaksi oman työelämän tai uran solmukohtiin. <3

       - Hannele, oikeusmuotoilija

Merjan coachauksen avulla aukeavat suurimmatkin työsolmut ja valo syttyy pimeimmänkin uratunnelin päähän! Uskomattoman positiivisen energian kautta Merja suorastaan näki pääni sisään ja käynnisti muutoksen vaivihkaa. Jo muutaman tapaamiskerran jälkeen vuosien aikana kertyneet ura"rasitteet" olivatkin kääntyneet oman osaamisen tunnistamiseksi ja "en tiedä mitä haluan" tilalle nousi selkeyttä ja uusia oivalluksia. Merjan coachausta suosittelen ehdottomasti jokaiselle uutta työtä etsiville, omaa uravalintaa pohtiville tai alan vaihdosta unelmoiville. Coachingin tavoitteet kohdallani ylittyivät reilusti - en voisi olla kiitollisempi! 

            - Sten, uranvaihtaja

Minun matkani Merjan kanssa alkoi, kun uin jo altaan syvässä päässä ilman, että olisi hajuakaan, miten päästä pintaan. Merjan avustuksella opettelin uimaan uudelleen, mutta hyödyntäen jo opittuja taitoja uudella tavalla. Merjan avulla löysin työitsetuntoni takaisin. Sain apua, kuinka jäsennellä osaamistani mm. tekstimuotoon, kuinka hakea jo lähtökohtaisesti paikkoja, joissa osaamisestani on hyötyä ja missä minun on mahdollista kasvaa niin roolissani kuin myös ihmisenä. Opettelin brändäämään osaamiseni ja itseni. Ilman Merjan apua en aloittaisi työtä unelmaduunissani aivan uskomattoman vahvassa yrityksessä ensi kuussa. <3 Merja opetti minut uskomaan itseeni, taitoihini ja näytti, kuinka tämä valjastetaan käytännön toimiin. 

      - Johanna, Purchasing Manager

Olin Merjan pitämässä valmennuksessa johtajuudesta. Tästä innostuneena kävin myös hänen juttusillaan uraohjauksen merksissä. Merja sai minut hienosti ymmärtämän oman osaamiseni ja kokemukseni arvon. Hänen kanssaan oli todella helppo keskustella ja hän oli aidosti mukana keskustelussa alusta loppuun saakka. Suosittelen lämpimästi Merjaa oman uransa kahleissa oleville ja tulevaisuuttaan puntaroiville! 


           - Harri, esimiesurasta kiinnostunut

Palkkasin Merjan coachikseni. Tarvitsin tukea saadakseni selkeyttä vahvuuksistani ja apua siirtyäkseni eteenpäin urallani. Vain neljän tapaamiskerran jälkeen minulla oli uusi työ, lisää vastuita ja olin luottavainen itseeni ammattitaitoisena johtajana. Itseluottamukseni kasvoi ja aloin "loistaa" ja hymyillä. Nyt minulla on uusi CV, joka on ymmärrettävä ja jota pystyn kuvailemaan sujuvasti. Minulla on myös vuodeksi eteenpäin suunnitelma, jossa on askeleet, jotka aion ottaa edetäkseni urallani. Minulle Merjan coaching johti ilmiömäisiin tuloksiin hyvin lyhyessä ajassa - voin tuodella suositella Merjaa coachiksi, jos olet risteyksessä elämäsi tai urasi kanssa, ja haluat siirtyä eteenpäin - hän "kaivaa" esille mahdollisuutesi, tuo selkeyttä sinulle ja rohkaisee ottamaan tarvittavat askeleet.  

               - Pia, Johtaja

Jättikiitos huippuvalmentajalle upeasta valmennussetistä!! Sinun ammattitaitoisella ja kannustavalla valmennuksella olen päässyt eteenpäin elämässäni jättiharppauksia. Kiitos lämminhenkisestä ja läsnäolevasta avusta ja ennenkaikkea kokonaisuuden hallinnasta. Valmennuksesi avulla sain kiteytettyä olennaisen ja karsittua turhat pois. KIITOS KIITOS KIITOS! 

              - elinap, Elämäntaitotaiteilija

Olet niin hyvä siinä mitä teet! Sain tapaamisestamme paljon avaimia ja hyviä, konkreettisia neuvoja. Oli tosi avartavaa keskustella kanssasi ja saada tilanteeseen uusia näkökulmia. Olo on ollut paljon kevyempi ja levollisempi sen jälkeen. Ihanaa, että sinun kaltaisiasi tyyppejä on olemassa. Kiitos paljon!


               - Heidi, työpaikanvaihtaja

Merja on valmentajana erittäin läsnäoleva, positiivinen, kuunteleva, sopivalla tavalla realisti ja hän kykenee ottamaan huomioon valmennettavan kokonaiselämäntilanteen. Hän myös rohkaisee ja uskaltaa haastaa valmennettavan sinnikkäitä päähänpinttymmiä esittämällä vaihtoehtoisia näkökulmia ja osuvia kysymyksiä. Introvertille "kotitehtävät" antavat aikaa pureskella keskusteltuja asioita ja monesti lisäoivallukset kypsyivätkin sitten valmennussessioiden välillä. Olen kiitollinen, että sain Merjalta erityisesti apua kokonaiselämäni hyvinvoinnin esteenä olevien tukkojen ymmärtämiseen, arvoperustani selkeyttämiseen, sekä myös varmuutta nähdä oma osaamiseni henkilöstöalan ammattilaisena ja sitä kautta rohkeutta lähteä työnmenetyksen jälkeen hakemaan uusia töitä. Lopputuloksena opin kyseenalaistamaan viljelemiäni uskomuksia, elämänhallintani parantui ja ennenkaikkea opin nauttimaan enenevässä määrin tästä hetkestä, mikä on lisännyt onnellisuuttani ja hyvinvointiani huomattavasti. 

              - Pia, Henkilöstöpäällikkö

Mahtava kouluttaja ja upea ryhmä! Ylitti ehdottomasti odotukset. Sain paljon uusia vinkkejä ja oli todella hyvä kuulla vastauksia esim. haastatteluja koskeviin kysymyksiin. 

Kurssilla oli kiva tunnelma. Kouluttajalla oli mukava asenne, positiivinen fiilis meitä työnhakijoita kohtaan. Hän kannusti omien toiveiden kuunteluun ja etsimään hyvää työelämää, mutta piti kuitenkin mukana realismia ja työnhakijan omaa vastuuta työllistymisessä. 

Erinomainen valmentaja, hyvä osallistuva ryhmä. Vaikka mielestäni minulla oli hyvät valmiudet työnhakuun jo ennen valmennusta, sain hyviä vinkkejä jatkoa ajatellen. 

Kouluttaja mahtava. Aineisto oli laajaa ja erittäin toimivaa. Henkilökemiat toimivat hyvin osallistujien välillä ja teimme erinomaisia ryhmätöitä. 

Hän oli erittäin hyvä kouluttaja. Hän osasi huomioida osallistuja ja hänen tapansa käsitellä ihmisiä sai ryhmän aktiiviseksi ja keskustelevaksi. Lisäksi hän oli posiitiivisella tavalla napakka ja pysyi hyvin asiassa. Kurssilla tuli paljon hyvää asiaa. Hyvä kurssi! 

           -  Työnhaun ryhmävalmennukseen osallistuneita

Valmennuskokonaisuus oli hyvin suunniteltu, osien järjestys oli hyvä ja kaikista osista oli paljon hyötyä. Merjan vetämät nettiseminaarit konkretisoivat ja summasivat teorian ja omat harjoitukset. Hän kertoi omia kokemuksiaan avoimesti ja elävästi, niitä kuunteli kuin jännittävää tarinaa :-) Kurssin parasta antia.

Parasta oli se, että valmennuksessa käytiin läpi yksinkertaisia, todellisia käytännön ongelmia ja haastavia tilanteita! Seminaareissa valmentajalta saadut kokemukset käytännön esimerkeistä koin myös todella hyviksi. Kirjallisuutta ja materiaalia teorioista on nähty jo ihan riittämiin!

Oppimani perusteella toivottavasti osaan nyt ottaa asioita asioina enkä henkilökohtaisesti varsinkin haastavissa esimiestilanteissa. Tämän valmennuksen myötä jäi vahva usko siihen, että esimiestehtävissä tilanteista selviää parhaiten avoimesti kommunikoimalla vaikeistakin asioista! 

Tehtävät olivat sopivan kokoisia työn ohessa suoritettavaksi. Osiot oli jaettu loogisesti ja mielenkiinto pysyi hyvin kasassa, kun jaksojen pituus oli järkevä. Kurssilla oli ihan hyvä yhteen hiileen puhaltamisen meininki. Kurssilaisilta tuli kommentteja ja kurssin vetäjä oli kannustava. 

Kiitos erittäin hyvästä koulutuksesta! Tällaisia koulutuksia on kaivattu. Oli mahtavaa olla mukana tässä toteutuksessa. 

                - Esimiesvalmennuksiin osallistuneita

Merja on työskentelytavoiltaan ratkaisukeskeinen ja rakentava, ihmisläheinen ja oikeudenmukainen sekä tavoitteellinen ja sinnikäs. Hänellä on erityinen kyky kestää kovaakin painetta, mikä tulee näkyviin hankalissa tilanteissa, joissa yhtä ainoaa selkeää ratkaisua ei ole olemassa. Hän kykenee johtamaan ihmisiä saaden heidät tekemään parhaansa tavoitteiden eteen ja hän osaa johtaa asioita kohti tulosta saaden toiminnan sujumaan halutulla tavalla. Merjassa asuu sekä leaderi että manageri. Merja suhtautuu luontaisen positiivisesti asioihin, tulee hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä tekee johdonmukaisesti töitä saavuttaakseen työlle asetetut tulokset.    

                 - Heidi, Toiminnanjohtaja 

Olen tuntenut Merjan vuosia ja työskennellyt hänen kanssaan hyvin tiiviisti 4 vuoden ajan. Merja oli aina innostava ja asioihin täysillä paneutuva sekä työtoverina että tiiminsä esimiehenä. Hän sai työntekijänsä ja tiiminsä nousemaan uudelle tasolle valmentavan johtamistapansa ansiosta. Merjan vahvuudet ovat valmentamisessa (coaching), johtamisessa, muutosten läpiviennissä sekä tiimin ja ihmisten kehittämisessä. Merjalla oli suuri vaikutus minun henkilökohtaiseen kehitykseeni johtajuuden polulla, mistä olen hänelle hyvin kiitollinen

           - Aapo, Henkilöstö- ja talousjohtaja

Merja on poikkeuksellinen esimies, joka osaa johtaa tiiminsä hyvin vaikeitten muutosten läpi luontaisella lämpimällä johtamistyylillään. Kaikki haluavat olla Merjan tiimissä! Hän on kannustava ja erittäin ammattitaitoinen kollega, ja synnynnäinen esimies ja coach. Hän on erinomainen johtaja ja johtoryhmän jäsen, erityisesti silloin kun ajat ovat vaikeita, koska hänellä on erittäin hyvä kyky käsitellä emotionaalisesti vaikeita tilanteita.

           - Sannamari, Työhyvinvointijohtaja

Jos joku voi ajatella positiivisesti - melkeinpä asiasta kuin asiasta - se on Merja! Ihailen hänen asennettaan elämään, työhön ja ihmisiin. Merja on inspiroiva johtaja, jolla on aina aikaa ihmisille ja uskomaton kyky saada sinut näkemään asioita uudelta kantilta. Hän on lahjakas rohkaisemaan ihmisiä antamaan oman parhaansa ja myös auttaa sinua näkemään missä olet hyvä. 

Merja on myös pohdiskelija, joka kieltäytyy menemästä siitä, missä aita on matalin, vaan mieluummin etsii vaihtoehtoja. Hän on aina avoin uusille - jopa joskus hulluille - ideoille, jotka usein johtavat ennalta arvaamattomiin ja huikeisiin tuloksiin. Hän uskoo ihmisten mahdollisuuksiin ja arvostaa erilaisia mielipiteitä. Hän myös antaa ihmisille tilaa ajatella ja toimia. Toivon sydämeni pohjasta Merjalle kaikkea hyvää!

           - Tiina, Työyhteisösovittelija

Merja is an excellent coach, I had the priviledge to work with her and she did help me with recognizing my behavioural patterns, and finding constructive paths forward. She is a person who is easy to work with and trust.

               - Leyla, Lead Architect

I truly enjoyed working together with Merja! She had new ideas and perspectives. Really good coach!

She helped me to think out of the box and see things from other perspective as well. 

She helped me to think about what to do next with my career and analyze what are my possibilities and my motivations. 

I gained perspective on my personal goal and found new tools to handle the situations that were bothering me and creating uneasyness. 

I found Merja to be very relatable, approachable and wise with a deep experience in leadership and coaching. In questioning and discussing, Merja was very good at helping to brush away the leaves and make path clear on how to go forward. 

           - In-house coaching participants