A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Aurinkoinen Polku

Aina löytyy polku, jota edetä 

 

Uravalmennus / uracoaching

Uravalmennus auttaa, kun haluat selkiyttää urasuuntaasi tai saada tukea työnhakuusi. Joskus on hyvä pysähtyä katsastamaan omaa työtilannettaan. Oletko työssä, jossa viihdyt ja saat onnistumisen kokemuksia? Vai onko aika ajanut nykytyösi ohi? Kenties omat toiveesi unelmatyöstä ovat muuttuneet? Ehkä nyt olisi hyvä aika ryhtyä miettimään jotain uutta?

Tai oletko tällä hetkellä aktiivisessa työnhaussa? Uravalmennuksessa saat uusia ideoita työnhakuusi, laitat työnhakupaperisi kuntoon ja päivität työnhakutaitosi vastaamaan tätä päivää.

Tärkeitä asioita tämän päivän työnhaussa ovat oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen sekä itselle sopivan unelmatyön hahmottaminen. Näiden lisäksi ajantasaiset työnhakutaidot ovat tarpeen, jotta omaan unelmaan on helpompi tähdätä. 


Business ja life coaching 

Onko sinulla jo oma coach? Oletko jo kokeillut coachingia? Coaching on huippujuttu, joka auttaa sinua selkiyttämään ajatuksiasi ja täsmentämään, mitä oikeasti haluat. Coachingissa löydät uusia näkökulmia haasteellisiksi kokemiisi asioihin ja mieleesi nousee yllättäviäkin tapoja ratkaista ongelmiasi. Coaching myös voimauttaa ja antaa sinulle lisää itseluottamusta omiin kykyihisi.

Business coachingissa aiheet ovat yleensä työelämästä, ja voivat koskea tämänhetkistä työtehtävääsi ja siinä suoriutumista, tai aiheena voi olla jokin muu työelämääsi liittyvä asia. Life coachingin puolella aiheena voi olla myös johonkin muuhun elämänalueeseen liittyviä asioita. Ihminen on kokonaisuus, ja monesti vaikka coachingissa lähdetään ratkomaan tiettyä aihetta, sen ympärille helposti nivoutuu muitakin asioita muilta elämänalueilta. Sen vuoksi kumpikaan coachaussuunta ei täysin poissulje toistensa aihepiirejä, vaan ihmisen on mahdollisuus löytää ratkaisuja, joiden vaikutus näkyy useilla elämänalueilla yhtäaikaisesti.