A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Aurinkoinen Polku - Merja Uschanoff

Aina löytyy polku, jota edetä

 

Haluan auttaa sinua elämään omannäköistäsi elämää. Uskon, että kaikilla ihmisillä on luontaisia vahvuuksia - myös sinulla - ja että vahvuuksilla toimiminen tuo onnistumisen kokemuksia ja ylläpitää hyvinvointia. Myös omien arvojen tunnistaminen ja niiden mukaan eläminen edistävät omannäköisen elämän toteutumista. 

Minulle tärkeää ja inspiroivaa on, kun coachattavani tunnistaa vahvuutensa, arvostaa itseään omana itsenään, ja antaa itselleen luvan tehdä sellaisia ratkaisuja, joita oikeasti haluaa. 


Uracoaching / uravalmennus 

Uracoaching auttaa sinua selkiyttämään urasuuntaasi, tunnistamaan osaamistasi ja onnistumaan työnhaussasi. 

Viihdytkö työssäsi ja saatko siinä onnistumisen kokemuksia? Ovatko omat toiveesi unelmatyöstäsi muuttuneet ajan myötä? Tai et ole koskaan vielä ollut unelmatyössäsi? Tai olet aktiivisessa työnhaussa, muttei vielä ole tärpännyt? Uracoachingissa autan sinua ratkomaan näitä asioita. 

 

Business coaching  

Business coaching auttaa sinua työskentelemään vahvuuksiasi hyödyntäen, kehittämään toimintatapojasi ja saavuttamaan työtavoitteesi. Coachauksessa saat aikaa pysähtyä oman itsesi ja työsi äärelle. 

Business coachingissa tyypillisiä tilanteita ovat esim. tiukka projekti, muutostäyteinen vuosi, asiantuntijasta esihenkilöksi siirtyminen, uudessa työtehtävässä aloittaminen, oman osaamisen rohkeampi esiin tuominen, yhteistyösuhteiden luominen, töiden priorisointi ja ajankäytön tasapainottaminen.  


Life coaching

Life coachingilla vahvistat kykyäsi elää omannäköistäsi elämää. Löydät uusia näkökulmia ja yllättäviäkin tapoja ratkaista ja toteuttaa asioitasi. Life coaching voimauttaa ja antaa sinulle lisää itseluottamusta kykyihisi.  

Omannäköisen elämän keskiössä ovat omat arvot, vahvuudet ja motivaation kohteet. Arvot auttavat tekemään itselle oikeanlaisia valintoja. Vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen tuo onnistumisen kokemuksia. Omien motivaatiokohteiden tunteminen helpottaa löytämään asioita, joiden parissa viihtyy. 

 

Yrityspalvelut

Business coachingilla tuetaan asiantuntijoita ja esihenkilöitä onnistumaan työssään, löytämään uudenlaisia toimintapoja ja kehittämään työssä tarvittavia taitojaan.  

Uracoachingilla tuetaan henkilöitä tunnistamaan osaamistaan ja suuntaamaan uraansa. Vahvuuksien ja motivaation tunnistaminen auttaa myös kehityskeskusteluissa. 

Outplacement coachingin avulla tuetaan irtisanottavien henkilöiden irtautumisprosessia ja uudelleen työllistymistä.