A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Coaching-palvelut yrityksille

Autan työntekijöitänne onnistumaan nykytyössään sekä urallaan

 

Uracoaching työntekijöille

Uracoachingilla voitte tukea  työntekijöidenne urapohdintojen selkiyttämistä, osaamisen tunnistamista ja kehittymistä sekä luontaisten vahvuuksien hyödyntämistä työssä. 

Yhä useammat yritykset tarjoavat työntekijöilleen mahdollisuuden pohtia omaa uraansa ulkopuolisen coachin kanssa. Tällöin henkilö pääsee tarkastelemaan siihenastista työhistoriaansa sekä omia uratoiveitaan. Näissä keskusteluissa henkilö voi vapaasti miettiä, mikä häntä motivoi, mitä osaamista hänelle on kertynyt ja millaisia työmahdollisuuksia hän toivoo itselleen jatkossa. 

Kokemukseni mukaan työnantajan tarjoamaan uracoachaukseen osallistuneet henkilöt pääsääntöisesti haluavat jatkaa nykyisessä työpaikassaan, ovat sitoutuneita yritykseen ja tyytyväisiä siitä, että työnantaja antaa mahdollisuuden oman uran reflektointiin coachin kanssa. Osa ihmisistä toki on voinut tulla siihen uravaiheeseen, että haluavatkin pohtia uusia työtehtäviä jossain muualla, ja kokevat arvokkaaksi sen, että työnantaja tukee heitä siinä. 

Uracoachingin hyöty on yleensä aina molemminpuolinen: sekä työntekijä että työnantaja hyötyvät. Omat vahvuutensa paremmin tunnistava työntekijä on voimaantunut, osaa kertoa työpaikalla osaamisestaan sekä motivaationsa kohteista. Hän tietää, miksi viihtyy nykyisessä työssään ja miten pystyy onnistumaan työssään vahvuuksiaan hyödyntäen. Yhtä lailla henkilö, joka tunnistaa haluavansa edetä urallaan, osaa uracoachingin jälkeen sen sanoittaa paremmin työpaikallaan ja siten edesauttaa työkierron mahdollisuutta nykyisellä työpaikallaan - tai joskus myös ohjaten uraansa kohti seuraavaa työpaikkaa ja antaen tilaa seuraavalle innokkaalle tekijälle nykyisessä työpaikassa. 

Yrityksen HRD-prosesseissa uracoaching voidaan yhdistää esim. potentiaalikartoitukseen, jolloin henkilö pääsee yrityksen toteuttaman kartoituksen jälkeen coachin kanssa aktiivisesti reflektoimaan ja suunnittelemaan omaa kehittymistään ja uraansa tehdyn kartoituksen pohjalta. 


Outplacement uravalmennus irtisanottaville työntekijöille (muutosturva)

Outplacement uravalmennus on lainsäädännön tarkoittamaa muutosturvapalvelua, jolla tuetaan irtisanottavia henkilöitä työsuhteen päättyessä ja autetaan edistämään heidän uudelleen työllistymistään. 

Irtisanottavaksi joutuminen on iso asia ihmisen elämässä, ja sen äärellä on hyvä pysähtyä hetkeksi. Henkilökohtaisessa outplacement uravalmennuksessa työntekijä pääsee reflektoimaan tapahtunutta sekä suunnittelemaan seuraavia askeleitaan. 

Palvelun sisältö räätälöidään työnantajan sekä valmennettavan toiveiden mukaisesti. Usein valmennuksessa paneudutaan osaamisen tunnistamiseen, toivetyön kirkastamiseen, työnhakutaitojen päivitykseen, CV:n ja hakemuksen kirjoittamiseen sekä aktiivisen työnhaun käynnistämiseen. Irtisanomistilanteisiin liittyy usein myös monenlaisia tunteita, joita työntekijä pystyy uracoachin kanssa purkamaan luottamuksellisessa ilmapiirissä. 

Valmennuskeskustelut ovat aina luottamuksellisia, positiivisia, yksilöä arvostavia, inhimillisiä ja voimaannuttavia kohtaamisia.

Aurinkoisen Polun outplacement uravalmennus on suunnattu ensisijaisesti yksilöille. Isompiin toimeksiantoihin valmentajaverkostossani on useita uravalmennuksen ammattilaisia, joiden kanssa voimme yhdessä toteuttaa haluamanne isommankin outplacement uravalmennusprojektin. 


Business coaching työntekijälle nykytyössä onnistumiseen ja kehittymiseen

Business coaching / työelämäcoaching tukee työntekijän henkilökohtaista kehittymistä ja onnistumista hänen nykyisessä työssään, auttaa reflektoimaan omia toimintatapoja ja selviytymään työelämän haastetilanteista. 

Business coaching sopii tilanteisiin, joissa henkilö haluaa kehittyä nykyisessä työssään ja onnistua siinä hyvin. Se on hyvä tuki myös uudessa roolissa aloittaneille, henkilön oppimisprosessin rinnalle. Business coachingista on hyötyä myös silloin, kun henkilöllä on jollain tapaa haasteellinen tilanne töissä joko työtehtävien, ihmisten tai vaikkapa ajankäytön suhteen.

Coachina olen henkilön rinnallakulkijana useamman kuukauden ajan ja autan häntä suunnittelemaan ja reflektoimaan omaa toimintaansa, oppimaan lisää omasta itsestä, ja kehittämään ja vahvistamaan uudenlaisia keinoja onnistua omassa työssään.

Aiemmin tyypillinen työnantajan maksama business coaching kohdentui johtotehtävissä työskenteleville, mutta nykyisin yritykset tarjoavat coachingia myös työntekijöille. Näen tämän erittäin hyvänä ja tasa-arvoa edistävänä trendinä. 

Kaiken kaikkiaan, coaching on positiivinen itsensä kehittämisen ja tavoitteiden saavuttamisen tukimuoto.

 


Pyydä tarjous

Coachauspaketit räätälöidään yrityksenne ja työntekijöidenne tarpeiden pohjalta. Pitkäaikaisilla kumppanuuksilla pääsen tutustumaan syvemmälle yrityksen tavoitteisiin ja toimintakulttuuriin, joka auttaa yhä paremmin tukemaan työntekijöitänne coachausten äärellä. 

Coachauspalveluni on suunnattu ensisijaisesti yksilöille, mutta isompiin coaching tarpeisiin voin tarvittaessa osallistaa verkostoistani muitakin coacheja mukaan. 

Riippumatta siitä, millä paikkakunnalla työntekijänne ovat, coachaukset voidaan pitää etänä kamerayhteydellä tai Helsingin seudulla kasvokkain. Coachauskieleni ovat suomi ja englanti.


Ota yhteyttä:

Merja Uschanoff

Puhelin 0405853115

Sähköposti merja@aurinkoinenpolku.fi 

LinkedIn